Användarvillkor

Benämningar ”Smart Communications”, ”vi” eller ”oss” syftar till personer/företag bakom kommunikationscentret Smart Communications, dvs. Jennifer Ollis Blomqvist av NovoVia Consulting AB och Jeanette Johansson Ymén av Commitment Consulting Scandinavia AB. Benämningar ”du” eller ”dig” refererar till personen som genomför kurser via Smart Communications. När du anmäla dig till Smart Communications kurser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy utformar kommunikationscentret.

 

Login till kurserna är personlig och får inte delas med andra!
Det är inte tillåtit att dela med dig av dina lösenord, m.m. till en annan person för att ta del av innehållet i kursen. Om du skulle göra det skulle det bryta mot våra användarvillkor och resulterar i omedelbart avslut från kursplattformen utan återbetalning av kursavgiften.

 

Kursen innehåller material och information som ägs av oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till själva innehållet, moment och övningar, mm. Material som baseras på, eller innehåller information och stöd från andra källor, upphovsmän och forskningsstudier, mm har källhänvisningar.

 

Under inga omständigheter kommer Smart Communication hållas ansvariga för någon förlust, skada eller problem som uppstår till följd av, eller i samband med, användning av kursens innehåll. Du tar själv ansvar över användning av information eller materialet i denna kurs och ansvarar för att söka den hjälpen som skulle kanske behövs för att undvika allvarliga konflikter med människor i din närhet.

 

Uppdaterad 2020-06-30

© 2020 by Smart Communications