Vad är MI?

Motivational Interviewing (MI), eller Motiverande samtal på svenska, är ett förhållningssätt, eller ett sätt att vara tillsammans med andra människor. MI syftar till att öka en persons egen motivation för, och åtagande till förändring. Förhållningssättet, eller andan, består av följande grundläggande tankar (Miller & Rollnick, 2013):

  • Att man samarbetar och är ett team med den man pratar med

  • Att man visar en äkta välvillighet för den andras behov

  • Att man ser och tror på den andras resurser

  • Att man är icke-dömande mot personen och hens tankar, känslor, perspektiv med mera

  • Att man visar respekt och förståelse för en annans grundläggande behov av att vilja bestämma själv

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en framgångsrik behandlingsmetod som fokuserar på hur en persons tankar, känslor och handlingar styr och påverkar varandra. KBT ser psykologiska problem som resultatet av ohjälpsamma tankemönster och/eller inlärda ohjälpsamma beteendemönster. Behandling inom KBT innebär att man analyserar problemet genom att identifiera och känna igen sina ohjälpsamma tankar och beteenden samt utveckla och använda sig av alternativa strategier för att ändra på ohjälpsamma tankande och/eller beteendemönster.