Meet The Team

Jennifer Ollis Blomqvist

BSc, MSW

Jennifer är en positiv och nyfiken person ursprungligen från Kanada. Hon inspireras av att arbeta med människor, framförallt genom motivations-, behandlings- och förändringsarbete. Hon är ambitiös och entusiastisk samtidigt som hon är lyhörd och följsam till andras behov.

Jennifer har en magisterexamen i socialt arbete från Göteborgsuniversitet, Sverige och en fem-årig kandidatexamen inom psykologi från University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada.  Hon är certifierad Psykologisk Coach och har en lång arbetslivserfarenhet med att arbeta med människor, motivation och förändring, i Kanada och Sverige.

Jeanette Johansson Ymén

Socinom

Jeanette är en optimistisk, lyhörd, empatisk och kreativ person. Hon inspireras av att få lov att bidra till att andra människor växer och utvecklas på sina villkor.

Jeanette är utbildad socionom sen 1994.  Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med samtal och behandling baserat på KBT och MI. Hon är anställd inom ett statligt verk där hon arbetar med utbildning och handledning av behandlingspersonal.

 

År 2001 gick Jeanette har globala utbildningen TNT, training for new trainers in Motivational Interviewing. Sedan dess har hon hållit utbildningar, föreläsningar och handledning inom motivation. Hon har utbildat och handlett cirka 3 500 personer inom kriminalvård, polismyndighet, socialtjänst, hälso-och sjukvård, MIND, Krami, folktandvård, arbetsförmedling och försäkringskassan.

© 2020 by Smart Communications