Snacka Smart med tonåringar

Utmaningar i kommunikationen 
hör till livet, även livet med tonåringar, och det är normalt att ibland behöva stöd!

Snacka Smart med tonåringar ger dig teorin,
medlen och verktygen för att:
 • Visa intresse för och utforska tonåringens perspektiv
   

 • Presentera ditt budskap för att nå fram till tonåringen
   

 • Stödja tonåringens grundläggande behov av att vara självbestämmande
   

 • Ha koll på din “hjälpnödighet” och rättningsreflex samt ta hand om dig själv
   

 • Skapa en teamkänsla mellan dig och tonåringen (ha ett teamfokus)
   

 • Visa välvillighet och fokusera på tonåringens behov i stunden (ett tonårsfokus)

 • Framkalla och uppmärksamma det positiva och fungerande hos tonåringen och/eller i situationen (ett resursfokus)
   

 • Visa acceptans för tonåringens grundläggande behov av att vara självbestämmande
   

 • Ta hand om dig själv för att effektivt kunna kommunicera med en tonåring
   

 • Visa empati och förstå tonåringens perspektiv
   

 • Visa acceptans för tonåringens grundläggande behov av att vara självbestämmande
   

 • Ta hand om dig själv för att effektivt kunna kommunicera med en tonåring

Life%20on%20the%20Edge_edited.jpg
Vill du få till en långvarig förändring i relationen mellan
dig och en tonåring?

Snacka Smart med tonåringar hjälper dig!

 

Kursen ger dig framgångsrika verktyg för att utveckla relationen med en tonåring och öka motivation för förändring. Du får hjälp i att så frö för förändring redan nu för att uppnå bättre och mer långvariga resultat i samtal med tonåringar.​

Motiverande samtal (MI) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) är välgrundade metoder för förändringssamtal.